• The operating performance of Scandinavian private equity companies 

      Gulliksen, Arne-Vetle P. H.; Wara, Kenneth Audestad; Hansen, Ole Falk (Master thesis, 2008)
      I denne oppgaven har vi sett på hva som er den mest hensiktsmessige måten å måle avkastning, risiko og korrelasjon på for å komme frem til en optimal allokering i Private Equity i en tradisjonell balansert portefølje ...