• Evaluering av spesialisthelsetjenesten på Ørlandet 

   Hatlebakk, Magnus (Rapport, Research report, 2002-12)
   Spesialistpoliklinikken ved Ørlandet medisinske senter behandler pasienter som ellers måtte ha reist til regionsykehuset i Trondheim. I tillegg behandles pasienter, som på grunn av reiseavstanden trolig ikke ville ha oppsøkt ...
  • Foreign aid and social sector spending in developing countries 

   Hagen, Rune Jansen; Hatlebakk, Magnus (Report, Research report, 2002)
   Foreign aid is of critical importance to achieving the international goal of providing basic social services to all mankind by 2015. If strategies for funding health and education are to be successful, understanding the ...
  • Når er vertikal integrasjon lønnsomt? : fokus på en stor oppstrømsbedrift i gassmarkedet 

   Hatlebakk, Magnus (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-12)
   Notatet diskuterer grunnleggende økonomiske mekanismer som kan påvirke lønnsomheten av vertikal integrasjon innen den europeiske gassindustrien. Det blir fokusert på fornuftige strategier for en stor oppstrømsbedrift, som ...
  • Regulering av klimagassutslipp ved en deregulering av elektrisitetsmarkedene i Europa 

   Hatlebakk, Magnus; Hope, Einar; Skaar, Jostein (Arbeidsnotat, Working paper, 2001-02)
   Forprosjektet tar opp noen problemstillinger knyttet til samspillet mellom elektrisitetsmarkeder og et kvotemarked for CO2 utslipp i Europa. I arbeidsnotatet redegjøres det for teorien for regulering ved bruk av kvotemarkeder ...