• Innovasjoner i norsk saltfiskindustri i 1990-årene, noen eksempler 

      Lindkvist, Knut Bjørn; Hauge, Elisabet Sørfjorddal (Geografi i Bergen, Research report, 2000)
      Rapporten diskuterer i hovedsak prosess- og produktinnovasjoner i norsk saltfiskindustri i 1990-årene. Rapporten dokumenterer veksten i den norske saltfisknæringen i disse årene, noen av de strategiene som produsentene har ...