• Pensjon : strategisk uttaksposisjonering av pensjonsytelser 

      Haugland, Daniel (Master thesis, 2011)
      Formålet med denne studien er å få innsikt i hvordan privatpersoner bør strategisk posisjonere seg i forhold til uttak av pensjon, når man korrigerer for deres forventede gjenstående levealder. Gjennom oppgavens analyse ...