• Valutakursutvikling i eit rammeverk med heterogene aktørar og "framing" 

      Haugland, Kjersti (Arbeidsnotat, Working paper, 2003-02)
      Notatet er tredelt. Del 1 er teoridelen. Her vert førstegenerasjonsmodellane, som handsamar valutakursar som ein formuepris, gjennomgått. Etter teorigjennomgangen vert kritikken mot førstegenerasjonsmodellane lansert, noko ...