• Realopsjoner ved verdivurdering av eiendom : verdien av fleksibilitet 

      Hjartnes, Arne Aasheim; Haukvik, Ola (Master thesis, 2016)
      Utvikling av større tomteområder krever store initielle kapitalinvesteringer. Inntektene generes derimot over en lengre periode og prosjekter utsettes for omfattende risiko- og usikkerhetsmomenter. Dagens tilnærmingsmetoder ...