• Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Ekornes ASA 

      Havnen-Olesen, Helene; Karlsen, Siv Ragnhild (Master thesis, 2009)
      Vi har i denne utredningen gjennomført en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Ekornes ASA basert på offentlig informasjon og faglig kunnskap vi har tilegnet oss gjennom masterstudiet. Formålet har vært å ...