• Mikronett : muligheter og utfordringer i det norske kraftsystemet 

      Hegre, Odd Erik Svensson; Jonsson, Kristian (Master thesis, 2018)
      Den tradisjonelle modellen for kraftsystemet er i endring, og beveger seg bort fra sentralisert produksjon av kraft som transporteres til forbrukere langt borte. Bevegelsen går mot et mer desentralisert kraftsystem der ...