• Størrelse og lønnsomhet i den internasjonale olje- og gassindustrien 

      Osmundsen, Petter; Mohn, Klaus; Emhjellen, Magne; Helgeland, Flemming (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-06)
      I flere bransjer har vi sett en serie av fusjoner og oppkjøp. I den internasjonale olje- og gassindustrien har denne aktiviteten gitt oss nye selskaper som ExxonMobil og TotalFinaElf, BP og Amoco er smeltet sammen og la ...