• Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Rieber & Søn ASA 

      Helgesen, Stine Linn J. (Master thesis, 2010)
      Jeg har i denne utredningen foretatt en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Rieber & Søn ASA. Verdsettelsestidspunkt er 30.06.09. I den første delen av utredningen presenteres konsernet og den tilhørende bransjen. ...