• Delings- og formidlingsøkonomi : muligheter og utfordringer 

   Iversen, Nina M.; Hem, Leif E.; Jakubanecs, Alexander; Farstad, Eivind; Langeland, Ove (Rapport;2017:2, Research report, 2017-05)
   Interessen for og utbredelsen av delings- og formidlingsøkonomien har økt kraftig de siste ti årene. I flere og flere næringer vokser det frem nye aktører som utnytter delings- og formidlingsøkonomiens prinsipper og som ...
  • Influencer marketing and purchase intentions : how does influencer marketing affect purchase intentions? 

   Johansen, Ida Kristin; Guldvik, Camilla Sveberg (Master thesis, 2017)
   Influencer marketing has been experiencing a wave of popularity the last years, and predicted to be the marketing strategy of 2017. Since influencer marketing is a relatively new term, it has no academic definition, and ...
  • Kjedenes private merker – hvorfor vinner de frem? 

   Hem, Leif E. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Private merker er detaljistenes (kjedenes) egne merker. Omfanget av private merker har økt betydelig de siste årene, men veksten varierer mellom produktgrupper og land. I artikkelen redegjøres det for begrepet private ...