• ACERGY : strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse 

      Mjøs, André Bragstad; Henningsen, Kristine Helene (Master thesis, 2010)
      Vi har i denne masterutredningen hatt som utgangspunkt å bedømme hvorvidt Acergy sin aksje er riktig priset i markedet. Dette har vi gjennomført ved å foreta en fundamental verdsettelse av selskapet basert på ...