• Verdivurdering av Höegh LNG 

      Thorbjørnsrud, Simen; Hermansen, Morten (Master thesis, 2012)
      Utredningen har en praktisk tilnærming og tar sikte på å estimere aksjeverdien til Höegh LNG. Dette ble gjort på bakgrunn av en inntjeningsbasert tilnærming og en balansebasert tilnærming. Det er forsøkt å finne et estimat ...