• Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 : sluttevaluering 

      Døving, Erik; Ure, Odd Bjørn; Tobiassen, Anita Ellen; Hertzberg, Dagfinn (Rapport, Research report, 2006-12)
      Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) ble satt i gang i år 2000 og ble avviklet i 2006. Denne evalueringen oppsummerer programmets forløp, resultater og måloppnåelse. I tillegg drøfter den, på bakgrunn av erfaringene fra ...