• SPACs : Nyttig for det norske kapitalmarkedet? 

      Sunde, Victoria; Hestenes, Brita Heradstveit (Master thesis, 2021)
      Denne oppgaven har som formål å besvare hvorvidt det er gunstig og behov for å innføre SPACs i Norge. Oppgaven finner at SPAC burde innføres, og at markedet deretter kan avgjøre om noteringsmekanismen får bli. Vi studerer ...