• Fundamental verdsettelse av Netflix, Inc. 

      Hetland, Ida; Hesbråten, Naomi Larsen (Master thesis, 2017)
      I denne masterutredningen er formålet å verdsette egenkapitalverdien til Netflix, Inc. Vi benytter fundamental verdsettelse som verdsettelsesteknikk, og det blir dermed tatt utgangspunkt i underliggende økonomiske forhold ...