• Hvordan kan kulturutvikling bidra til økt innovasjon og omstilling? 

   Hillestad, Tore; Yttri, Birgitte (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er teknologiutvikling, endrede kundepreferanser ...
  • Organisasjonskultur: Aktivum eller barriere for radikal innovasjon og transformasjon? 

   Hillestad, Tore; Grönquist, Daniel Nordstad; Yttri, Birgitte (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Bedrifters kapasitet til innovasjon og omstilling har gjennom en rekke studier blitt trukket frem som en viktig potensiell kilde til varige konkurransefortrinn. Samtidig viser forskning og teoretiske bidrag hvordan ...
  • Recession, HR and growth 

   Lien, Lasse B.; Hillestad, Tore (Working paper, Working paper, 2011-07)
   We document how the recession in the wake of the financial crisis created a general surge in pro-change attitudes and behavior. Next, we examine variation across firms with respect to this change boost. In particular, we ...
  • Toppledelsens troverdighet ved kriser : en studie av legitimitetsprosesser ved Åsgard-overskridelsene og Åsta-ulykken 

   Hillestad, Tore (Doctoral thesis, 2004-11)
   I denne avhandlingen settes søkelyset på hvordan symbolske sider ved toppledelsens respons på ulike kriser, påvirker deres legitimitet. Dette undersøkes gjennom to kvalitative case- studier: (1) Statoil i forbindelse med ...