• Motivasjon og incentivsystemer i salgsbransjen 

      Olderøy, Henriette; Holmen, Mads (Master thesis, 2007)
      Dagens fokus på motivasjon og incentiver i arbeidslivet har oss til å velge dette som tema for vår siviløkonomutredning. En stor aktør innen elektronikkbransjen har gitt oss i oppdrag å analysere bedriftens incentivstruktur ...