• Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank 

      Holta, Anders; Thiis-Evensen, Christoffer (Master thesis, 2014)
      Formålet med denne masterutredningen er å estimere verdien på egenkapitalen til SpareBank 1 SR-Bank konsernet, og beregne prisen på selskapets aksje. Det blir benyttet en fundamental verdsettelse som verdsettelsesmetode i ...