• Strategisk analyse og verdivurdering av Marine Harvest 

      Island, Marcus (Master thesis, 2009)
      Formålet med denne utredningen er å komme frem til en begrunnet vurdering av markedsverdien av totalkapitalen og egenkapitalen til Marine Harvest, og således vurdere hvorvidt selskapet er over- eller underpriset i dagens ...