• Lovverk, teknologi og etableringsbetingelser i norsk havbruk : fase I 

   Aarset, Bernt; Jakobsen, Stig-Erik; Iversen, Audun; Ottesen, Geir Grundvåg (Rapport, Research report, 2004-01)
   På 1970-tallet ble det etablert et reguleringsregime for laks- og ørretoppdrett der myndighetene var opptatt av å styre produksjonsveksten, både av hensyn til oppbygging av infrastruktur, kompetanseutvikling på alle plan, ...
  • Lovverk, teknologi og etableringsbetingelser i norsk havbruk : fase II 

   Aarset, Bernt; Jakobsen, Stig-Erik; Iversen, Audun; Ottesen, Geir Grundvåg (Rapport, Research report, 2005-02)
   I denne rapporten har vi analysert i større detalj endringer i reguleringen av norsk havbruksnæring og hvilke konsekvenser dette har fått og kan få. Brede samfunnsmessige endringsprosesser får ikke bare konsekvenser for ...