• Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Hjellegjerde ASA 

      Jensen, Renate; Lerfaldet, Kjersti (Master thesis, 2006-05-15)
      Formålet med denne utredningen har vært å finne et anslag på verdien av Hjellegjerde ved hjelp av en fundamental verdsettelsesmodell. Verdsettelsen er basert på ekstern informasjon og den kunnskapen vi har tilegnet oss ...