• Utfordringer ved innføringen av et grønt sertifikatmarked 

      Torvestad, Cathrine; Johannessen, Carl Jørgen Basberg (Master thesis, 2010)
      Det skal etter planen innføres ett tverrnasjonalt marked, mellom Norge og Sverige, for grønne sertifikater fra og med 1.januar 2010. I denne utredningen har vi analysert mekanismene i et marked for grønne sertifikater. ...