• Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Norske Skog ASA 

      Bull-Hansen, Fredrik Finsæther; Johansen, Henrik (Master thesis, 2020)
      Denne utredningen er en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Norske Skog ASA («Norske Skog»). Formålet er å estimere verdien av selskapets egenkapital per 30.11.2020 og å synliggjøre usikkerheten i verdiestimatet. ...