• TeleComputing AS : strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering 

      Johansen, Kenneth Grüner (Master thesis, 2016-09-02)
      Målet med denne masterutredningen er å estimere TeleComputings egenkapitalverdi og samtidig undersøke effekten av å bli kjøpt opp av et private equity-selskap og tatt av børs. Til dette formålet ble fundamental verdsettelse ...