• Nedbemanning og survivor syndrome: en casestudie av SAS Tech AB 

      Julsrud, Tonje; Julsrud, Per Kristian (Master thesis, 2009)
      Formålet med denne masterutredningen har vært å se på hvilke reaksjoner som oppstår hos de ansatte som blir værende igjen i SAS Tech etter nedbemanningen som ble gjennomført i 2009. Vi har sett på reaksjonene og vurdert ...