• Bistand : akademisk paradoks - politisk dilemma 

      Kjønigsen, Christer (Master thesis, 2011)
      Denne oppgaven ser på den teoretiske og empiriske utviklingen innenfor bistandsforskningen. Særlig presenteres teori og funn i to forskjellige økonomiske disipliner, mikro og makro. Dette danner grunnlaget for en analyse ...