• Grieg Seafood ASA : Verdivurdering 

      Byrknes, Solveig Marie Stendal; Kjepso, Sigrid Amundsen (Master thesis, 2023)
      Formålet med denne masterutredningen har vært å estimere verdien til Grieg Seafood ASA sin aksje per 31.12.2022. Det endelige verdiestimatet bygger på en fundamental verdivurdering som hovedmetode og en komparativ ...