• Prisdiskriminering basert på kundegjenkjenning 

      Koppen, Sigrid (Rapport, Research report, 2004-12)
      I de fleste markeder møtes selger og kjøper gjentatte ganger i markedet. I noen tilfeller vil en bedrift kunne registrere og gjenkjenne egen kundegruppe i én periode. Gjenkjenning gir mulighet til å prisdiskriminere mellom ...