• Verdivurdering av Clavis Pharma ASA : med støtte i realopsjoner 

      Kråkenes, Christian Nord; Wikholm, Mats Oskar (Master thesis, 2010)
      Denne utredningen er en verdivurdering av det norske legemiddelselskapet Clavis Pharma ASA, som er en virksomhet med flere medikamenter under utvikling. Målet med oppgaven har vært å komme med et verdiestimat på aksjekursen ...