• Beskatning av alderspensjonister 

      Kvalsund, Evy Kristin (Master thesis, 2009)
      Utredningen beskriver beskatning av alderspensjonister i henhold til norsk regelverk. Hovedfokus er på skatteregler som differensierer skattlegging av alderspensjonister og ordinære lønnstakere. Tre forhold genererer ...