• Skatteferie : en studie av årsaker og virkninger 

      Rørvik, Kristin Jakola; Kvello, Ellen Vike (Master thesis, 2009)
      Denne masteroppgaven tar for seg temaet skatteferie og hvilke effekter denne har på landene som innfører slike skatteinsentiver. I første kapittel presenteres skatteferier og hvilke politiske argumenter som begrunner ...