• Developing social capital through the SLU leadership development program 

   Stensaker, Inger G.; Kjøde, Arne; Kvitastein, Olav Andreas (Working paper, Working paper, 2009-07)
   This report is one of several reports within the GOLD research project at SNF. The research project aims to identify tools and techniques applied by Norwegian-based multinational companies that seek to develop a competitive ...
  • Effekten av arbeidsmarknadstiltak på regional arbeidsløyse : bruk av norske registerdata for perioden 1993-2000 

   Kvitastein, Olav Andreas; Salvanes, Kjell Gunnar (Rapport, Research report, 2003-12)
   Bruk av registerdata kan gi oss nytt innsyn i virkemåten til dei tiltak som vert sett i verk for å få arbeidslause attende i arbeid. Tiltaka i seg sjølv utløyser komplekse prosessar som grip inn i tilværet for dei som av ...
  • Evaluering av omstillingsprogrammet for verkstedindustrien i Sør-Troms og nordre Nordland 

   Kvitastein, Olav Andreas; Lines, Rune; Hammervoll, Trond; Tobiassen, Anita Ellen; Nesheim, Torstein (Rapport, Research report, 2000-09)
   Prinsippene for evalueringen av OMPROV har vært å sammenholde empiriske analyser av gjennomføring og reaksjoner, mot teorier om og erfaringer fra lignende tiltak. Økonomiske indikatorer kan tyde på at omstillingstiltaket ...
  • Gjengangere på sykepenger 

   Dahl, Svenn-Åge; Hansen, Hans-Tore; Kvitastein, Olav Andreas (Rapport, Research report, 2003-10)
   Sykefraværet i Norge har i mange år vist en foruroligende utvikling. I denne rapporten retter vi søkelyset mot grunnen til at mange personer som blir friskmeldt ofte blir sykmeldt på nytt igjen. I litteraturen blir slike ...
  • Imitation strategies and interfirm networks in the tourism industry: A structure–agency approach 

   Aarstad, Jarle; Ness, Håvard; Haugland, Sven Arne; Kvitastein, Olav Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The paper investigates the association between tourism firms’ imitation strategies and the interfirm network structure in which they are embedded. In particular, it analyzes how imitation contributes to (1) tie formation ...
  • Måleindikatorer og målemetoder for omstillingsarbeidet 

   Jakobsen, Stig-Erik; Kvitastein, Olav Andreas (Rapport, Research report, 2002-09)
   Denne rapporten omhandler måleindikatorer og målemetoder for vurdering eller evaluering av omstillingsvirkemiddelet. Dette virkemiddelet brukes i kommuner og regioner som står ovenfor særskilte omstillingsoppgaver. I ...
  • Næringsutvikling, stedsutvikling og omstilling 

   Jakobsen, Stig-Erik; Alvheim, Sturla; Hansen, Jens Christian; Kvitastein, Olav Andreas (Arbeidsnotat, Working paper, 2000-12)
   Arbeidsnotatet er en underveisrapporten fra SNFs evaluering av den statlig støttede omstillingsinnsatsen i Bremanger, Vaksdal, Odda, Dalane (med Sokndal) og Glåmdal. Formålet med underveisrapporten er å etablere en ...
  • Næringsutvikling, stedsutvikling og omstilling : underveisevaluering av den statlig støttede stillingsinnsatsen i Vaksdal, Bremanger, Odda, Dalane (med Sokndal) og Glåmdal 

   Jakobsen, Stig-Erik; Alvheim, Sturla; Kvitastein, Olav Andreas; Hansen, Jens Christian (Rapport, Research report, 2001-08)
   Denne rapporten presenterer en underveisevaluering av den statlig støttede omstillingsinnsatsen i Vaksdal, Bremanger, Odda, Dalane (med Sokndal) og Glåmdal, som SNF har utført på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet. ...
  • Offentlige evalueringer som styringsinstrumenter : kravspesifikasjoner og kontrollproblemer 

   Kvitastein, Olav Andreas (Rapport, Research report, 2002-07)
   Tittelen "Offentlige evalueringer som styringsinstrumenter" antyder at evalueringer skal tjene politikkens mål. Rapporten drøfter evalueringsinstituttets forutsetninger som styringsinstrument. Ikledd en slik gammelmodig ...
  • Related and unrelated variety in a tourism context 

   Aarstad, Jarle; Kvitastein, Olav Andreas; Jakobsen, Stig-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Although the topic of destination development has received much attention (Haugland, Ness, Grønseth, & Aarstad, 2011), there has been a limited focus on how the composition of an industry structure can influence growth in ...
  • Three papers on evaluations : the "what if" in the evaluation of public programs 

   Kvitastein, Olav Andreas (Ph.D. thesis NHH, Doctoral thesis, 2010)
   SUMMARY: The “What if” in the evaluation of public programs: An appraisal of methodologies and practices Three papers on related topics concerning methodologies and practices of the evaluations of public ...