• Midtveisevaluering av Sivas Inkubatorprogram og Næringshageprogram 

      Jakobsen, Stig-Erik; Engesæter, Pelle; Kvitastein, Olav; Mæhle, Natalia; Nesheim, Torstein; Aarstad, Jarle (Rapport;2017:1, Research report, 2017-05)
      På oppdrag fra Siva har Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet, sammen med Ideas2Evidence og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) gjennomført en midtveisvaluering av Inkubatorprogrammet ...