• Spareformers utvikling på 2000-tallet 

      Lund, Cathrine; Løland, Vegar (Master thesis, 2011)
      I denne utredningen har vi sett på de fire spareformene vi følte hadde størst fokus i ’Personlig Økonomi’: banksparing, eiendomsparing, aksje- og fondsparing og forsikringsbasert sparing. Vi har diskutert disse ut fra ...