• Revisors plikt til fratreden : En undersøkelse av vesentlighetsbegrepet 

      Haugsdal, Jeanette; Lønning, Thomas (Master thesis, 2021)
      Revisors arbeid innebærer en rekke vanskelige vurderinger. I Revisorloven (2020) § 9-6 fastslås det at revisor har plikt til å fratre oppdrag dersom det påpekes vesentlige lovbrudd og den reviderte ikke retter på forholdene. ...