• Verdivurdering av Songa Offshore SE 

      Løseth, Mads Sunde; Rusås, Petter (Master thesis, 2012)
      I denne utredningen har vi foretatt en verdivurdering av Songa Offshore SE basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Verdivurderingen er i hovedsak utarbeidet ved anvendelse av en fundamental verdsettelse. For å gi ...