• Revenue Management 

      Larsen, Bjørn (Master thesis, 2007)
      Denne oppgaven gjør rede for revenue management innen hotellindustrien. Hovedformålet i oppgaven er å se på forskjeller i lønnsomhet ved bruk av ulike metoder for å avgjøre om hotellet skal akseptere en forespørsel for ...