• Kina og finanskrisen : virkninger på verdensøkonomien 

      Kvame, Ole Rasmus; Lervåg, Mats Kalstø (Master thesis, 2011)
      Denne utredningen tar for seg Kinas økonomi på makronivå, og landets påvirkning på verdensøkonomien. Måten dette skjer på er at vi i kapittel en presenterer en innledning med problemstilling, avgrensing, noen viktige funn ...