• Behavioral Disinhibition Can Foster Intentions to Healthy Lifestyle Change by Overcoming Commitment to Past Behavior 

   Fennis, Bob M.; Andreassen, Tor W.; Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   To curb the trend towards obesity and unhealthy living, people may need to change their entire lifestyle to a healthier alternative, something that is frequently perceived to be problematic. The present research, using a ...
  • Business model innovation and value-creation: the triadic way 

   Andreassen, Tor W.; Lervik-Olsen, Line; Snyder, Hannah; Allard, Van Riel; Sweeney, Jill; Yves, Van Vaerenbergh (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Purpose Open service innovation is an emergent new service development practice, where knowledge on how to organize development work is scarce. The purpose of the present research is to identify and describe relevant ...
  • Innovasjon: Det du gjør, er ikke det de ser 

   Kurtmollaiev, Seidali; Lervik-Olsen, Line; Andreassen, Tor W. (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Norske bedrifter er opptatt av innovasjon. Motivasjonen er mangslungen. Noen innoverer for å kutte kostnader i produksjon og administrasjon eller for å bli mer bærekraftige. Andre ønsker å innovere i bedriftens eksisterende ...
  • Innovasjonsevne i norske bedrifter : norsk innovasjonsindeks 

   Lervik-Olsen, Line; Kurtmollaiev, Seidali; Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I en BCG-undersøkelse fra 2015 fremkom det at omtrent 80 prosent av de intervjuede topplederne hadde definert innovasjon som en del av virksomhetens viktigste område, og hele 57 prosent hadde definert det som en av de tre ...