• Finansanalytikere og aksjeanbefalinger : avkastning og insentiver 

      Loe, Fredrik (Master thesis, 2006)
      Denne utredning er en litteraturstudie som tar for seg avkastning og insentiver knyttet til offentliggjøring av aksjeanbefalinger. I den forbindelse blir det også redegjort for noen teoretiske modeller som kan illustrere ...