• En stokastisk tre-faktor modell for fraktmarkedet innenfor bulk shipping 

      Loftaas, Lars Ragnvald; Reigstad, Kine-Elena (Master thesis, 2012)
      I denne oppgaven har vi koblet sammen en stokastisk modell av fraktmarkedet innenfor bulk shipping, med en fundamental modell av endring i tilbudskurven over tid. Problemet med tidligere stokastiske modeller har vært at ...