• Kapitalkostnader i NSB 

      Lorentsen, Hanne (Rapport, Research report, 2006-08)
      I forbindelse med konkurranseutsetting av deler av Norges Statsbaner sitt nett for persontrafikk, er det aktuelt for NSB å leie ut materiell til andre operatører. Målsetningen er kapitalkostnader som kan bidra til effektiv ...