• Strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av SolstadFarstad ASA 

      Brynjulfsen, Axel Rognerud; Lysvik, Martin (Master thesis, 2017)
      Formålet med denne oppgaven er å verdsette egenkapitalen til SolstadFarstad per 31.12.2017. Vi benytter fundamental verdsettelse for å komme frem til egenkapitalestimatet. Kvalitative forhold som gjelder for både selskapet ...