• SalMar ASA : strategisk analyse og fundamental verdsettelse 

      Mæhre, Christian (Master thesis, 2018)
      Formålet med denne masterutredningen har vært å estimere egenkapitalverdien til SalMar ASA per 2. mars 2018. Fundamental verdsettelse ble foretrukket som verdsettelsesmetode, supplert med komparativ verdsettelse. Den ...