• Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen 

      Kolesnyk, Svitlana; Mengshoel, Ane (Rapport;2011:1, Research report, 2011-03)
      Formålet med denne undersøkelsen er å studere bruk av taxi i Bergen og kartlegge kunders bestillingsrutiner gjennom intervjuer av storkunder og privatkunder. Det ble intervjuet 25 storkunder (blant annet hoteller, restauranter, ...