• Analyse av belønningssystemet til en produksjonsbedrift 

      Leraand, Thomas; Mjånes, Helge (Master thesis, 2006)
      I denne utredningen har formålet vært å analysere produksjonsbedriften Helkama Grepa AS sitt eksisterende belønningssystem, og eventuelt komme med forslag til forbedringer. Vi ville spesielt fokusere på hvilke virkninger ...