• Government Pension Fund Global´s investments in petroleum equities: a response to White Paper nr. 19 

   Resaland, Sjur; Riis, Luca Alexander (Master thesis, 2015)
   As Norway possesses a large petroleum wealth, there has been calls for a change regarding the Government Pension Fund Global´s (GPFG´s) investments in petroleum equities based on diversification considerations. This ...
  • High oil prices : a non-OPEC capacity game 

   Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Misund, Bård; Mohn, Klaus (Working paper, Working paper, 2005-08)
   The current high oil price is partly due to low investments in the oil industry the last decade. According to economic theory, exploration and development of new oil and gas fields should respond positively to increasing ...
  • Investering og usikkerhet i oljebransjen : er selskapsstørrelse av betydning? 

   Johnsen, Erlend Wollan; Green, Tom Kenneth (Master thesis, 2016)
   Olje er den viktigste energikilden i verden. Investeringer knyttet til utvinning er kapitalintensive og irreversible, og det tar mange år fra investeringsbeslutningen er fattet, til oppstart av kommersiell produksjon. ...
  • Performance appraisal and career opportunities : a case study 

   Mohn, Klaus; Kvaløy, Ola; Hunnes, Arngrim (Working paper, Working paper, 2009-03)
   Based on powerful survey data from an international oil company in Norway, we explore perceptions of performance appraisal and career opportunities among leaders and employees. Perceptions indicate that performance and ...
  • Strategisk analyse av Aker Solutions ASA : en fundamental verdsettelsestilnærming 

   Børresen, Lise; Bruåsdal, Petter Idar Rolland (Master thesis, 2016)
   I denne masteroppgaven var målet å avdekke Aker Solutions ASAs konkurranseposisjon ved bruk av en fundamental verdsettelse. Gjennom den strategiske analysen ble det kartlagt at selskapet innehar konkurransefordeler som ...
  • Størrelse og lønnsomhet i den internasjonale olje- og gassindustrien 

   Osmundsen, Petter; Mohn, Klaus; Emhjellen, Magne; Helgeland, Flemming (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-06)
   I flere bransjer har vi sett en serie av fusjoner og oppkjøp. I den internasjonale olje- og gassindustrien har denne aktiviteten gitt oss nye selskaper som ExxonMobil og TotalFinaElf, BP og Amoco er smeltet sammen og la ...
  • Valuation of international oil companies : the RoACE era 

   Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Mohn, Klaus (Working Paper, Working paper, 2004-06)
   To improve their basis for investment recommendations and decisions, stock market analysts and investors make extensive use of operational and financial indicators. For the international oil and gas industry, a predominant ...
  • Verdsetting av internasjonale olje- og gasselskaper 

   Osmundsen, Petter; Mohn, Klaus; Espedal, Harald; Løvås, Kjell (Arbeidsnotat, Working paper, 2002-06)
   Børsnotering av Statoil har medført en økende interesse i Norge for verdsetting av oljeselskaper. Artikkelen går gjennom teori for verdsetting av selskaper. Deretter sammenholdes teori med praksis, der verdsetting i stor ...