• SalMar ASA : Strategisk Regnskapsanalyse og Verdsettelse 

      Didriksen, Martin Kandola; Molund, Christian Wiik (Master thesis, 2021)
      Formålet med denne utredningen er å beregne et estimat på verdien av egenkapitalen til SalMar ASA per 31.12.2020. Det ble benyttet fundamental verdsettelse som fremgangsmetode å finne verdiestimatet, supplert med komparativ ...