• Borettslagsregnskap: en casestudie 

   Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I artikkelen studeres årsregnskapet til et borettslag, både for å illustrere hvordan et borettslagsregnskap er utformet i praksis, og for å vise en alternativ og mer informativ måte å presentere et borettslagsregnskap på. ...
  • Bør kommunene utarbeide pengeregnskap eller lønnsomhetsregnskap? 

   Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Kommunene utarbeider i dag pengeregnskap, mens private bedrifter utarbeider lønnsomhetsregnskap. Er dette en forskjell som bør videreføres, eller bør kommunene erstatte sine pengeregnskap med lønnsomhetsregnskap? Dette ...
  • Developing Cameral Accounting 

   Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2004)
   Cameral accounting has played an important historical role in governmental accounting in many countries, particularly in continental European countries, and arguments for developing cameral accounting have been presented. ...
  • Norsk bedriftsøkonomisk terminologi – nødvendig eller unødvendig? 

   Monsen, Norvald (Journal article, 2006)
   In this article some views regarding the use of Norwegian or foreign (English language) accounting concepts and terms are presented. The conclusion states that we should continue to use our native Norwegian language ...
  • Perioderegnskap for offentlige organisasjoner: En regnskapsteoretisk diskusjon 

   Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Når offentlige organisasjoner skal utarbeide regnskap for en bestemt periode, kan de periodisere sine inntekter og utgifter til denne perioden ved bruk av ulike periodiseringsprinsipp, noe som resulterer i ulike typer av ...
  • Regnskapsregler for boligbyggelag og borettslag. Om utviklingen til nå og videre fremover 

   Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   I artikkelen studeres utviklingen av regnskapsreglene for boligbyggelag og borettslag i Norge. Med denne utviklingen som bakteppe diskuteres det om regnskapsreglene fortsatt bør kreve at boligbyggelag og borettslag utarbeider ...
  • The concepts of revenue and expenditure and their accounting effects 

   Kristiansen, Marita; Monsen, Norvald (Journal article, 2010)
   The aim of this contribution is to problematise the way the concepts of revenue and expenditure are used in the domain of accounting without taking into account their different accounting effects depending on whether the ...
  • Videreutvikling av forvaltningskameralistikken 

   Monsen, Norvald (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Forvaltningskameralistikk (FKAM), som er et pengeregnskap utviklet for bruk i offentlig forvaltning, videreutvikles til ideellkameralistikk (IKAM) og statuskameralistikk (SKAM) for bruk i ideell sektor. Ettersom IKAM og ...